Impressum

REDAKCIJA / KONTAKT

MOBIL MEDIA MAGAZIN d.o.o.

Zagrebačka cesta 233
10000 Zagreb
Fax. 01/3096-675


ZA NAKLADNIKA:

Tomislav Kotnik

UREĐIVAČKI KOLEGIJ

Tomislav Kotnik, Daniel Hofman, Dario Hofman

NOVINARI / SURADNICI

Toni Španjol, Darko Petrović
Lucija Pilić, Ivan Luzar
Ivan Češković, Ilija Gavrić
Miro Vučak, Željko Riha,
Bojan Požgaj, Davor Petrić,
Tomislav Kotnik, Daniel Hofman,
Branko Kos, Dario Hofman

MARKETING

Krunoslav Ćosić

DIREKTOR

Dario HofmanWEB DESIGN & LAYOUT

Demode d.o.o. (Design)

Virtus dizajn - INTERNET RJEŠENJA (Web Programming)

WEBMASTER

Daniel Hofman
Tražite li više informacija o marketingu, oglašavanju, webu i statistici, pogledajte ovdje.

(c) Prenošenje i umnožavanje tekstova, u cijelosti ili djelomice, dopušten je samo uz prethodnu suglasnost izdavača. Tekstovi objavljeni u magazinu MobilMedia i na web stranicama mobil.hr ne odražavaju stav redakcije. Redakcija ne odgovara za moguće štetne posljedice na osnovi objavljenih tekstova i informacija.

E-mail adrese koje imaju domenu mobil.hr javne su e-mail adrese te Magazin Mobil Media zadržava pravo objavljivanja i korištenja e-mail poruka pristiglih na domenu mobil.hr za svoje potrebe i potrebe VIDI grupacije.

Podaci o poduzeću: Mobil Media Magazin d.o.o. (skraćeni naziv), Mobil Media Magazin d.o.o. za izdavaštvo, usluge i trgovinu (puni naziv), Zagrebačka cesta 233, 10 000 Zagreb, Upisan u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080699551, MB: 02527952, OIB: 03809021576, Temeljni kapital: 20.000,00 kn u cijelosti uplaćen, Članovi društva: Hofman D., Hofman Dario, Račun je otvoren u banci: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR9623400091110392033, SWIFT: PBZGHR2X.