Novosti
Novosti za korisnike od 1. siječnja 2017.
Ocijeni novost:

Novosti za korisnike od 1. siječnja 2017.

Autor: | 30.12.2016 u 1:21

HAKOM je objavio nova prava korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga te ukidanje roaminga od sredine lipnja.


Nova pravila za operatore i prava za korisnike vrijede od 1. siječnja 2017., a propisana su Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koje je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela u svibnju 2016. Od prvog dana nadolazeće godine korisnici više neće biti obvezni podnositi prigovor operatoru da im se umanji račun razmjerno broju dana za koje nisu mogli koristiti uslugu.


Naime, ukoliko zbog tehničke smetnje i/ili smanjenja kakvoće usluge u djelokrugu odgovornosti operatora, koju operator nije uklonio u roku od 24 sata od trenutka njezina utvrđivanja, krajnjem korisniku nije bio omogućen pristup ili korištenje usluga, operator će biti dužan samostalno korisniku na izbor ponuditi umanjenje mjesečne naknade ili obeštećenje korisnika na drugi način s datumom izdavanja računa.


Izmjenama Pravilnika također je povećana minimalna brzina pristupa internetu s 50 posto na 70 posto maksimalno ugovorene brzine, za sve ugovorene usluge nakon 1. siječnja 2017., bez obzira na ugovorenu maksimalnu brzinu. Na ovaj način su se ujednačili postotci minimalnih brzina u odnosu na maksimalne brzine za sve usluge pristupa internetu. Ukoliko operator zbog tehničkih razloga ipak ne može redovito isporučivati najmanje 70 posto maksimalne ugovorene brzine, Pravilnik je, pored prava na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ili prelaska na neki drugi paket s nižom brzinom, operatorima omogućio da korisnicima ponude i popust na uslugu.


U nadolazećoj godini aktivnosti HAKOM-a bit će usmjerene na još bolju zaštitu korisnika telekomunikacijskih, poštanskih i željezničkih usluga, a krajem siječnja planira se puštanje u rad registra ˝Ne zovi˝, koji će omogućiti dodatnu zaštitu potrošačima od neželjenih poziva, bilo da se radi o pozivima s ljudskim posredovanjem ili bez njega. Besplatni upis u registar korisnici će moći ostvariti podnošenjem propisanog zahtjeva izabranom operatoru.


Od 15. lipnja 2017. očekuje se i ukidanje dodatnih roaming naknada pa će korisnici usluga pokretnih komunikacijskih mreža korištenje usluga u inozemstvu, unutar EU, plaćati isto kao kod kuće. Cijene roaminga ovisit će o nacionalnoj tarifi koju je pojedini korisnik izabrao, što znači da će svaki hrvatski korisnik u roamingu plaćati uslugu sukladno tarifi koju je ugovorio sa svojim operatorom za domaći promet. Za odlazne pozive u roamingu se kao osnova za izračun koristi cijena poziva prema drugim nacionalnim mobilnim mrežama, prema cjeniku tarife koju je korisnik ugovorio. Dolazni pozivi u roamingu, s obzirom na to da se u nacionalnom prometu ne naplaćuje dolazni poziv, bit će besplatni. Ostale roaming usluge se naplaćuju sukladno nacionalnoj tarifi koju je pojedini korisnik izabrao.


Preduvjet za ukidanje dodatnih roaming naknada je donošenje provedbenih akata na razini EU o odgovarajućem veleprodajnom tržištu te kriteriju pravedne uporabe i održivosti novog modela ukidanja roaming naknada. Ovi akti donose se u europskoj zakonskoj proceduri, u kojoj sudjeluje i HAKOM. HAKOM će i dalje štititi interese hrvatskog tržišta koje karakterizira veliki priljev turista iz EU zemalja tijekom ljetnih mjeseci, kako se ne bi dogodilo da zbog odluka na europskoj razini hrvatski korisnici snose posljedice u smislu povećanja domaćih cijena ili smanjenja kakvoće usluge.


Info

Komentari

Trenutno nema komentara.

Odgovori


Moglo bi te i ovo zanimati...
 

Info

Croadria predstavila odličan affiliate program